tietoturva

Tietoturvaseloste sekä Rekisteriseloste 03.11.2021

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta tilatessasi tuotteitamme tai ottaessasi meihin yhteyttä verkkosivustomme kautta, sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä sivustoamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
Tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa viitataan usein ”käyttäjään”, millä tarkoitetaan sivustoilla käyviä henkilöitä, yrityksen asiakkaita sekä tuotteiden tilaajia.
Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti.

1. Rekisterinpitäjä:
Alldag
Y-tunnus: 1476298-9

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:
Riikka Palmunen, Aatilantie 33 21150 RÖÖLÄ
asiakaspalvelu@alldag.fi

3. Rekisteriin liittyvät sivustot
www.alldag.fi

4. Käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Sähköiseen markkinointiin käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinoinnin työkaluja.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus tai sopimus.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
Rekisteri koostuu yllä mainitun sivuston tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä.
Rekisteri asiakkaista sisältää asiakkaan nimen, osoitteen, sähköpostin, puhelinnumeron sekä sopimus- ja tilaustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta sopimuksen syntymisen yhteydessä. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

7. Yksityisyys ja tietosuoja
Alldag.fi -sivuston asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
Käyttäjän yhteystiedot luovutetaan Posti Oy:lle, jotta tuotteet voidaan verkkokaupasta toimittaa perille.
Sivustoilla ei kerätä eikä säilytetä käyttäjän pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi sekä kirjanpitolain vaatiman ajan.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme alldag.fi ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.
Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, hänen ei ole pakko niitä hyväksyä.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Hyväksymällä evästeet varmistat sivustomme sujuvan toiminnan.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Riikka Palmuselle allekirjoitetulla kirjeellä, osoitetiedot yllä.
Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.
Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.